أَیْنَ الْأَنْجُمُ الزّاهِرَةُ...؟

اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن یُوسُفَ

أَیْنَ الْأَنْجُمُ الزّاهِرَةُ...؟

اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن یُوسُفَ

پروردگارا! توفیقم ده تا فقط از تو تربیت بگیرم. همانگونه که فرمودی:"الست بربکم" گفتم: بله! پروردگارا!

همانگونه که در قرآن فرمودی:"و لتنصرنه"، اگر انبیا و رسل و دیگر خوبان عالمت، برای نصرت مهدی تو آمدند و خواهند بازگشت، پس مرا نیز توفیق ده تا یاور و ناصر مولای تو باشم. مگر نه این است که از ما، در این خصوص در قرآنت عهد گرفتی؛ عهد گرفتی تا ناصر امر تو باشیم. پس ای پروردگار عزیز توفیق ده تا تنها با تربیت تو عهدم را که "نصرت مهدی" تو و برپایی امر توست بجا آورم.

پروردگارا! همه اینها را می خواهم تا قرب تو را بجویم، همه را می خواهم تا رضای تو را ببینم. پروردگارا! اگر توفیق تربیت تو برای نصرت مهدی فاطمه(س) و برپایی امر تو و قرب تو و نهایتا فراهم آوردن رضای تو بهترین خواستی است که برای بشر قراردادی، به حق اهل بیت علیهم السلام، درفضایی مملو از عافیت، امنیت و شادی آن را برای تمامی انسان های قابل تربیت قرار بده!

آمین رب العالمین...